Afegir a favorits | Mapa web | Establir pàgina d´inici
mida text  
 
 

  Identificació:
 
  Clau:
 
 
  Recordar Clau

Presentació

A l'empara de l'Ordre de 9 d'octubre de 1986,el Departament de Salut pot atorgar el reconeixement d'interès sanitari a les activitats congressuals i a les activitats formatives de les institucions que el sol·licitin.

Aquest reconeixement el poden sol·licitar corporacions, fundacions, associacions, societats o qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que acreditin tenir personalitat jurídica, que estiguin legalment constituïdes i que tinguin entre els seus objectius la millora de la competència dels professionals dels sistema sanitari i la promoció, l'ampliació i la difusió dels coneixements científics i les tècniques relacionades amb la salut.

Comitè de valoració

Per valorar l'atorgament de l'interès sanitari d'una activitat formativa o congresual s'ha creat un comitè valoració. Aquest està composat per tècnics especialistes en formació.


Data : 31 / 1 / 2023
contacte