Preguntes més frequents - Qüestions generals

Index:


1. Privacitat

2. CSV


1. Què vol dir Privacitat?
En poques paraules, la privacitat li informa de la protecció que li ofereix el seu navegador web (per exemple l'Internet Explorer) a l'hora d'acceptar "cookies".
Les "cookies" que es generaran per navegar al web del DEA només contenen informació de l'aplicació DEA. En cap cas contenten informació relacionada amb l'usuari. Per tant, acceptar-les no representa cap risc.


Com fer per baixar el nivell de privacitat?

Per accedir al web del DEA cal ajustar el nivell de privacitat al seu navegador. Les següents pases li explicaran com fer-ho si utilitza l'Internet Explorer:

 1. Anar a "Eines" (del menú de l'Internet Explorer)
 2. Seleccionar "Opcions d'Internet"
 3. Anar a la pestanya "Privacitat"
 4. Fer clic al botó "Llocs". S'obrirà una nova finestreta anomenada "Accions de privacitat per lloc"
 5. Com a "Direcció del lloc web" escriure: "https://www.ies.catsalut.cat/dea"
 6. Fer click al botó "Permetre"
 7. Per finalitzar, fem click a tots els botons "Acceptar". I refresquem la pàgina.

 

 

2. Què és un arxiu CSV?
El format d´arxiu de valors separats per comas (CSV: comma-separated values) és un format de dades delimitades on els camps estan separats pel caracter coma i els registres separats per noves línies.
El format d´arxiu CSV és molt simple com a format d´arxiu de dades i, a més a més, està suportat per quasi tot el programari comercial de fulls de càlcul com ara MS Excel, Calc, i Gnumeric. Qualsevol llenguatge de programació que tingui la funcionalitat de processar vectors de caràcters i entrada/sortida serà capaç de llegir i escriure arxius CSV.

Com fer per veure les dades CSV amb Microsoft Excel?

Els arxius CSV poden ser tractats amb el programari de fulla de càlcul Microsoft Excel, tot i que algunes versions locals poden tenir definit per defecte l´ús de punts i coma, tabuladors, etc en lloc de coma.
Per configurar l´Excel correctament, una vegada descarregat i desat l´arxiu CSV, fem:

 1. Obrir-lo fent doble click.
 2. Seleccionar tota la primera columna (fent click sobre la pestanya marcada amb la lletra 'A')
 3. Anar al menú 'Dades' i després 'Text en columnes'
 4. Escollir 'Delimitats' com a tipus de dades originals i fer click a 'Següent'
 5. Escollir només 'Coma' com tipus de delimitador i fer click a 'Següent'
 6. Escollir 'General' com a format de les dades en columnes i fer click a 'Finalitzar'
 7. Ara les dades dels registres apareixen distribuides normalment entre les files i columnes de la fulla de càlcul.


Tancar